TanácsAdó


Tekintse meg legutóbbi műsorunkat!

10 perces műsoraink adásideje
30 perces műsoraink adásideje
december 8. 7.00-8.00 között
december 16. 22.15-22.45
december 12. 7.00-8.00 között
december 30. 22.15-22.45
december 15. 7.00-8.00 között
december 19. 7.00-8.00 között
december 19. 7.00-8.00 között
december 22. 7.00-8.00 között
december 23. 7.00-8.00 között
december 29. 7.00-8.00 között
december 30. 7.00-8.00 között

A Media Flash Kft. a Nemzeti Felnőttképzési Intézet média pályázatán támogatást nyert a TanácsAdó című sorozat elkészítéséhez. A sorozat kizárólagos-főtámogatója a Nemzeti Felnőttképzési Intézet.

A műsor célja, hogy olyan tanácsokkal lássa el a fiatal pályakezdőket, a pályamódosításra kényszerülőket, amelyeket azonnal és hatékonyan tudnak alkalmazni. A sorozat műsorideje összesen közel 160 perc.

A sorozat két részből épül fel. A hetente egyszer jelentkező 10 perces adások konkrét információkat, tanácsokat, ötleteket adnak a pályakezdő fiatalok, pályamódosítók számára.
A havonta egyszer 26 percben jelentkező adás a nézők kérdéseire ad válaszokat, illetve jár körül részletesen egy- egy már korábban a tízperces adásokban felvetett témát.
A tízperces adások konkrét helyzetekben alkalmazható tanácsokat fogalmaznak meg az önéletrajz elkészítésétől, az állásmegtartó technikák ismertetésén keresztül egészen a pályakorrekció lebonyolításáig.

A témák:

1-2. Önismeret, életpálya tervezés-karrier menedzsment. Az önismeret fontossága a pályaválasztásban. E témakörben azoknak a frissen végzett, munkatapasztalattal nem rendelkező, illetve munkát és önbizalmát vesztett, embereknek igyekszünk segítséget nyújtani, akik számára az önismeret alapvető jelentőségű.

Miért fontos az önismeret? Mert általa lesz bárki képes a "Ki vagyok én? Mire vagyok alkalmas? Mit akarok?" kérdésekre válaszolni. Ennek alapja a képességek, a személyiségjegyek, a szakismeret, a negatív-pozitív tulajdonságok, eddigi tapasztalatok számbavétele. Ezzel párhuzamosan fogalmazhatjuk meg elvárásainkat a keresett munkakörrel kapcsolatban, illetve a leendő munkahellyel szemben.

Mindenkinek nagy kihívás a személyiség és a képességek erős és gyenge pontjainak megkeresése, elemzése. Legalább ennyire fontos, hogy a munkával kapcsolatos preferenciákat és diszpreferenciákat is értékeljük. Kérdések özönét kell megválaszolni ahhoz, hogy a legfontosabbra: "Milyen életpályát szeretnék?" ideális válasz szülessen. Úgyszintén e témakörön belül kell számot vetni azzal, hogy bizonyos ismeretek még hiányoznak a továbblépéshez, illetve egyes készségeket fejleszteni szükséges. A fiatalokat talán kevésbé, de a középkorú, az iskolapadból már kiöregedett "újrakezdő" álláskeresőket pszichésen is fel kell készíteni arra, hogy ismét tanuljanak. Néhány tanulási "trükköt", a hatékony tanulás módszereit is segítünk elsajátítani, hogy kellő erőfeszítéssel rövidebb idő alatt többet legyen képes megtanulni a hallgató.

3. Az első lépés, a szakmai önéletrajz elkészítése
Trükkök és tippek, hogyan rejthetünk el egyes hátrányos életrajzi elemeket? Az önéletrajzok leggyakoribb hibái, amiket érdemes nem elkövetni.

4. Az álláskeresés abc-je
A célcsoportos direkt álláskeresés, mikor milyen hirdetésekre jelentkezzünk, hogyan adjunk fel mi álláskereső hirdetést?

5. Rejtett állás lehetőségek megismerése
Személyes kapcsolatépítés diákkorban és később. Milyen szervezetek segíthetnek az álláskeresésben a felsőoktatásban? Mit kell tudni a munkaközvetítőkről, a személyzeti tanácsadókról, a fejvadászokról?

6. A nagy találkozás
Hogyan készüljünk fel a felvételi elbeszélgetésre? Az arculat formálás alkotó elemei, az öltözködéstől a helyes kommunikációig.

7. A nyelv választás és tanulás kérdése
Milyen nyelvet érdemes tanulni? Hogyan válasszunk nyelviskolát?

8. Állásmegtartó technikák
Kinek van veszélyben az állása, milyen aktív állásmegóvó praktikákat lehet alkalmazni.